Kiadványok

A hatékonyság és a munkavédelem összefüggései:

Ezen kiadvány célcsoportja az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység, és művészet, szórakoztatás, szabadidő ágazatok munkavállalói és munkáltatói. Manapság a munkavédelemnek, a munkabiztonságnak és a foglalkozás-egészségügynek kiemelkedő szerepe van egy vállalkozás biztonságot és egészséget nem veszélyeztető működése során. A szervezet sikeressége és eredményessége a munkavédelmi intézkedések színvonalának következménye. A kiadvány hatékonyságát növeli és segíti valamennyi érintett résztvevőt a kiadvány végén található jogszabályi gyűjtemény és fogalomtár…

 

 

Az adminisztráció és művészeti ágazatban dolgozók jogainak gyakorlásához, feladataik teljesítéséhez szükséges ismeretek a munkavédelem tükrében:

A kiadvány célcsoportja az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység, és művészet, szórakoztatás, szabadidő ágazatokban dolgozók, elsősorban az ő számukra íródott. Az illetékes minisztérium által minden évben kiadott „Tájékoztató a munkabalesetek alakulásáról a feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján” 2018. évi kiadványa alapján megállapítható, hogy az összes munkabaleset száma a 2013-2018 közötti időszakban (a feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján a külföldön és közúton történt munkabalesetekkel együtt) folyamatosan nőtt, bár az utóbbi két évben is csökkent a növekedés mértéke…

 

 

A munkabiztonság, prevenció, megelőzés eszközei az adminisztráció és művészeti ágazatban:

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény már a preambulumában rögzíti a megelőzés kiemelt szerepét a munkabiztonság megvalósításában. A preambulum a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésére irányuló tevékenységek eredményességének szükségességét hangsúlyozza, illetve ezt helyezi előtérbe. A preambulum egyben célul tűzi ki a munkavállalók egészségének és munkavégző képességének megóvását. A törvény e célkitűzésével összefüggő megvalósítási felelősséget a munkáltatóra teszi, mivel alapelvként rögzíti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megvalósításának követelményét, mint kötelező munkáltatói feladatot…

 

 

A munkavédelem szerepe, jelentősége a munkáltató és munkavállaló szempontjából az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységet végző ágazatban dolgozók állományának körében, a munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseletek felelőssége, teendői a munkavédelem terén:

Kiadványunk célja a munkavédelem szerepének, jelentőségének bemutatása a munkáltató és munkavállaló szempontjából az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység, és művészet, szórakoztatás, szabadidő ágazatokban dolgozók állományának körében. Kiadványunk törekszik továbbá a munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseletek felelősségének, teendőinek ismertetésére a munkavédelem terén. Kiadványunk célcsoportja ezekből következően elsősorban az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység, és művészet, szórakoztatás, szabadidő ágazatok dolgozói állománya, valamint az ezekben az ágazatokban tevékenykedő munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek és azok képviselői…

 

 

A munkahelyi egészségmegőrző, munkaképesség fejlesztő programok lehetséges tartalma az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységet végző ágazatban dolgozók állományának körében, alkalmazási területeik, a részvételt elősegítő, ösztönző megoldások:

Alaposan megváltoztatta világunkat a globalizáció, a digitalizáció, az egyre nagyobb árukínálat, a bővülő kereskedelmi közúti és vasúti szállítás, a globális nagyvállalatok határokon túlnyúló tevékenységi köre, a fizikai munka csökkenésével párhuzamosan a képernyő előtti munkavégzés növekedése, a távmunka, az idősödő munkavállalói réteg, a régiónként kialakuló munkaerőhiány, a szinte mérhetetlen számú új veszélyes anyag és veszélyes keverék megjelenése, amely következésképpen új munkahelyi kockázatok megjelenését is jelenti. Ez kihívást jelent a munkaadók számára, és a hosszú távú túlélésre csak azon vállalatok lesznek képesek, amelyek alkalmazkodni tudnak ezen új kihívásokhoz, képesek a munkaerőt a vállalat fő erőforrásának tekinteni, biztonságát védeni, egészségét megóvni, sőt fejleszteni, és szükség esetén a munkakörülményeket adaptálni a munkavállalók igényeihez…

 

 

A munkavédelmi képviselők feladatainak összefoglalása:

A Munkavédelemről szóló törvény (továbbiakban Mvt.)az értelmező rendelkezésekről szóló VIII. fejezetében a következők szerint határozza meg a munkavédelmi képviselő fogalmát: „6/A. Munkavédelmi képviselő: olyan, a munkavállalók által választott személy, aki a munkáltatóval való együttműködés során képviseli az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket”…

Munkabiztonság és munkaegészségügy komplex fejlesztése