Projektről

A GINOP-5.3.4-16-2018-00035 azonosítójú, „Munkabiztonság és munkaegészségügy komplex fejlesztése az adminisztráció és szolgáltatást támogató tevékenység, és a művészet, szórakoztatás, szabadidő ágazatok terén” címűprojektünk elsődleges célja, hogy segítse a munkabiztonság és munkaegészségügy területén jelenleg meglévő szemléletmód javítását, melyet a témával kapcsolatos ismeretek bővítésével, a munkavédelmi szempontokra való figyelemfelhívással, illetve a munkavállalókat és munkaadókat támogató attitűddel kívánjuk elősegíteni.

Munkavédelmi honlap elérhetősége: http://www.munkavedelem-muveszetesadmin.hu/

Ehhez az alábbi részcélokat fogalmaztuk meg:

Az érintett ágazatokban dolgozó munkavállalók esetében cél a munkakörülmények javítása a munkavállalók szemléletformálása és ismeretbővítése.

Az ágazatokban működő munkáltatók esetében a  célzott tájékoztatásuk a cél: a munkakörülmények javítása a munkáltatók szemléletformálása.

Ágazatban dolgozó munkavédelmi képviselők esetében pedig egy specializált képzési tananyag kidolgozása, képzés lebonyolítása : munkakörülmények javítása a munkavédelmi képviselők ismeretbővítése.

Ezen kívül pedig az ágazatspecifikus szaktevékenység fejlesztése, helyzetfeltárás végzése:új eszközök kifejlesztése, a meglévő ismeretek mélyítése, kutatások lefolytatása, azok eredményeinek terjesztése a munkakörülmények javítása érdekében.

A projekt országosan valósult meg. Több konvergencia régióra kiterjedve. Ennek hatékonyságát az országos hatókörrel rendelkező szervezetek közreműködése, pályázati részvétele biztosította:

Főpályázóként a  Magyar Iparszövetség (OKISZ)

Konzorciumi partnerként pedig a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SzEF).

A megvalósítás során több érdekvédelmi (munkáltatói és munkavédelmi szervezet együttműködésére is számíthattunk).

Alapadatok:

Pályázó neve:  Magyar Iparszövetség

Projekt megnevezése: Munkabiztonság és a munkaegészségügy komplex fejlesztése az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység, és a művészet, szórakoztatás, szabadidő ágazatok terén.

OP név: GINOP

Pályázati kiírás megnevezése: GINOP-5.3.4-16 – A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése

Projekt helyszíne (régió): Közép-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Komárom-Esztergom

Projekt helyszíne (település): Tatabánya

Megítélt összeg: 89 926 680 Ft

Támogatás aránya:     100

Támogatási döntés dátuma: 2018.04.04

Forrás: ESZA

Ország:  Magyarország

Uniós társfinanszírozási ráta: 85,999998 – ESZA

Projekt összköltség: 89 926 680 Ft

Szerződés adatai:

Megvalósítás kezdete: 2018-06-01

Megvalósítás vége: 2019-11-30

Munkabiztonság és munkaegészségügy komplex fejlesztése