Projektről

A támogatási kérelemben szereplő projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása és tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységet végző, valamint a művészet szórakoztatás, szabadidő ágazatban érdekelt felek részére. A projekt mind a hat konvergencia régióban megvalósul, mégpedig 2, az alágazatokban kompetens, illetve reprezentatív érdek képviseleti szervezet közreműködésével .
Ezek:
– Magyar Iparszövetség (OKISZ)
– Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SzEF).
 
Elsődleges cél a prevenció. A felmerülő problémák tekintetében a projekt során a hangsúlyt részben a mentális egészség területére helyezzük (többek között a pszichoszociál is – pl.: életveszélyből  adódó stressz, időkényszer – tényezők pszichés állapotra gyakorolt hatása). A projektben legalább ugyanilyen jelentőséget tulajdonítunk a munkaélettan (pl .képernyő előtt végzett munka következményei) területének és az esetleges fizikai veszélyforrásoknak is (pl.: tűzveszély). A projekt során megfogalmazott célok, tervezett tevékenységek, képzések, a tájékoztató anyagok és kiadványok, illetve a megvalósuló kutatások négy fő tengely mentén írhatóak le, melyek egymással összhangban, számos elem esetén időben párhuzamosan folynak:
 

1. tengely – Az érintett alágazatokra jellemző foglalkozás-egészségügyi és munkabiztonsági kockázatok azonosítása: a projekt központi eleme e területen a lektorált kutatási terv és annak a – szakértők, munkaadók és munkavállalók – észrevételei alapján kibővített változata, valamint az erre épülő kutatási szolgáltatások. Erre a szakmai anyagra is reflektálnak majd a projekt egyes tevékenységei (tananyagfejlesztés, munkavédelmi képviselők képzése, a létrehozandó online munkavédelmi eszközök).

2. tengely – Az érintett alágazatokra jellemző egészségügyi és biztonsági veszélyek, hatások, problémák részletes elemzése, kockázatértékelés: e tengelyhez kapcsolódnak az olyan tevékenységek, mint például a munkavédelmi  képviselők képzéséhez készül ő oktatási anyagok, illetve a munkaadók és munkavállalók számára készülő tájékoztató anyagok, online munkavédelmi eszközök, iratminták, módszertani útmutatók, szakanyagok fejlesztése, valamint a szakmai minőségbiztosítási tevékenység. Mindennek szükségét indokolj a a témakörben eddig végzett kutatások korlátozott száma.

3. tengely – Megoldási javaslatok, prevenciós intézkedések megfogalmazása, terjesztése: e tengely mentén szerepelnek egyrészt a rendezvények, valamint a különböző típusú kiadványok. Ezek között szerepelnek részletes, az érintett al ágazatok tisztviselői és hivatásos állományi munkakörökre jellemző veszélyeket tárgyaló ismertetők, a dolgozóknak szánt prevenciós programokat taglaló kiadvány, illetőleg a munkavédelmi munkaeszközöket, az ülőmunka hatását és az innovatív informatikai eszközök hatását vizsgáló kutatások eredmény beszámolói. Ide sorolható még a projekthez kapcsol ódó honlap készítése az elkészült anyagok online változatának elérhetővé tételével, valamint a téma exponáltságát elősegítő kampánytevékenység. A tengely a munkavállalók mellett szintén célcsoportként kezeli a munkaadókat és a munkavédelmi képviselőket. Kiemelt jelentőséget kapnak a projektben a regionális koordinátorok, akik a projekt tevékenységét koordinálják és támogatják (szakmai rendezvények biztosításával, kiadványok terjesztésével . A szakértői kör által kifejlesztett eszközök (kutatások, tanulmányok) elterjesztése és gyakorlati  alkalmazása az elsődleges feladatuk, ennek érdekében közvetlen kapcsolatot tartanak fenn az állománnyal, vagyis a projekt disszeminációját valósítják meg.

4. tengely – rendszerszintű változások megalapozása: a projekt része – a szemlélet-formáláson túl  – a tapasztalatok alapján egy döntés-előkészítést segítő anyag eljuttatása az illetékesekhez, mely tartalmazza a munkahelyi egészségfejlesztést, illetve a munkakörülmények javítását célzó javaslatokat is.